План јавних набавки за 2019. годину
Огласна табла - Јавне набавке
среда, 27. март 2019, 22:50h

ОДЛУКA О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ (ЈНМВ 3/19)