Разноликост је лепа
Школске активности - Пројекат "Квалитетно образовање за све"
петак, 30. октобар 2020, 00:17h

На иницијативу Савета Европе европски дан језика прославља  се 26. септембра сваке године од 2001. Циљ је да се ученици широм Европе охрабре да уче стране језике и да се упознају са богатом језичком и културном разноликошћу Европе. Оне морају бити очуване и неговане, што омогућава и побољшање комуникације и разумевање међу европским земљама. Учење и знање више језика руши предрасуде и баријере међу људима, а тиме  доприноси и квалитетнијем животу свих људи широм Европи.

ОШ „Филип Филиповић“  по трећи пут дала је значајан допринос обележавању Европског дана језика, негујући богатство и различитост језика и култура, али и разумевање и прихватање различитости. Успостављена је сарадња са Фондацијом Темпус. Школа је добила рекламни материјал, плакат, стикере са поздравима на различитим страним језицима и наруквице. Стикери су се користили у настави страних језика, а наруквице су током целе недеље носили ученици који су били активни у овој манифестацији. Од 21. до 25. септембра реализоване су разноврсне активности у оквиру тематске недеље под слоганом „Разноликост је лепа“.


 

Овај изазов охрабрио је ученике од 1. до 8. разреда, да оду из своје свакодневне зоне и да испоље своју оригиналност, креативност, радозналост, отвореност, критичко размишљање. Подстакао је и наставнике разредне наставе и наставнике свих предмета да сарађују са својим ученицима и својим колегама, и да шире добру атмосферу и позитивну енергију. Активности су организоване на часовима одељенске заједнице, разредне и предметне наставе, изборног предмета-Домаћинство и секције„ Млади библиотекари“ .У активностима је учествовало 33 наставника, 10 разредне и 23 предметне наставе и готово сви ученици, око 430 ученика млађих разреда и 340 старијих разреда.


Показало се да учешће овако великог броја ученика и наставника, и општа атмосфера у школи, која је одисала поверењем и добрим међуљудским односима, могу да промовишу демократску културу.

Због све присутније мобилности популације у свету, све је већа и потреба за уклапање у нову средину и прихватање различитости. Самим тим демократска култура постаје приоритет савременог друштва, а и концепт рада у нашој школи.

У први план смештено је освешћивање ученика о важности познавања страних језика, упознавање са културом и историјом европских земаља и мотивисање за учење страних језика. Ученици су развијали отвореност према другим уверењима, емпатију и солидарност са другим људима, као и свест о утицајима сопственог деловања на друге људе. Развијали су активан став према тражењу и размени информација. Неговали су вештину аналитичког и критичког размишљања, која сваком ученику омогућава да ефикасно и на одговарајући начин учествује у култури демократије. Учили су се да буду одговорни, што је дало бројне позитивне когнитивне, мотивационе и социјалне ефекте.

Инспиративне теме и целокупни амбијент који је изашао из оквира традиционалних предмета, ставили су у функцију комбинацију знања, вештина и ставова. То је омогућило да ученици предузму активности успешно и ефикасно, развијајући компетенције за целоживотно учење, сарадњу, рад са подацима и информацијама, дигиталну и естетичку компетенцију, одговорно учешће у демократском друштву, предузимљивост и предузетничку компетенцију, комуникацију и решавање проблема.


Након свих презентација, простор школе је оплемењен пројектним радовима. Поштујући епидемиолошке мере, ученици су у мањим групама обилазили изложбени простор. Развијали су вештине опажања и дискусије. Своје утиске записивали су у књигу утисака, чиме су добијене повратне информације, како су им се допале активности, предлози и сугестије за нове активности. Тиме су били подстакнути на анализирање и критичко размишљање. Ученици су на часовима презентовали своје плакате или павер поинт презентације на различите теме, играли се погађања, слушали музику, цртали , бојили, маскирали…Организована је и вршњачка едукација, начин којим ученици размењују знања и искуства једни од других.

За ову манифестацију направљени су плакат и похвалнице, које су за своје активности, као промотери сарадње и демократске културе, добили сви учесници. Похвалнице je добилo и 16 одељенских заједница.

Ученици су са својим наставницима на различите и веома атрактивне начине приступили заједничкој теми. Oво је била недеља великог искуства и нових сазнања. Ученици су се упознали са многим страним језицима и научили барем неколико речи или израза на том језику. Научили су понешто о историји и култури европских земаља, али понешто и о свом језику. Постали су свесни да треба неговати језичку разноликост и да учење страних језика није више обавеза, него потреба за све. 

 

 

Наше слике

Анкета

Упис у средње школе 2017. године