Пројекат "Квалитетно образовање за све"
Посера менторки из ОШ „Радоје Домановић“ из Ниша
Школске активности - Пројекат "Квалитетно образовање за све"
понедељак, 06. април 2020, 11:45h

 

29. јануара 2020. године су нам у првој менторској посети биле менторке из ОШ „Радоје Домановић“ из Ниша, Љиљана Радовановић Тошић, психолог и Душица Тричковић, директор школе. У пријатној атмосфери су се упознале са специфичностима школе, прикупиле су потребне податке, представиле пројекат Квалитетно образовање за све, представиле Оквир компетенција за демократску културу. Упутиле су чланове ужег пројектног тима како да израде свот анализу. Тим је изабрао три компетенције које ће бити окосница акционог плана: развијање критичког и аналитичког мишљења, демократски дух и одговорност. Извршиле су процену стања у школи . Утврђена је даља динамика комуникације за коју смо сигурни да ће бити плодотворна и пријатељска.

 

 

 
Пројекат "Квалитетно образовање за све"
Школске активности - Пројекат "Квалитетно образовање за све"
уторак, 10. март 2020, 23:57h

Наша школа се у току децембра пријавила на конкурс за заједнички пројекат Савета Европе и Европске уније под називом „Квалитетно образовање за све“. Од сто школа, колико се пријавило, наша је у четрдесет изабраних.

Овај трогодишњи пројекат, који траје до 23. маја 2022. године, спроводи се у партнерству са Министарством просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Заводом за унапређивање образовања и васпитања, Заводом за вредновање квалитета образовања и васпитања, као и другим партнерима.

Пројекат се заснива на Оквиру компетенција за демократску културу Савета Европе.

Школа треба да имплементира Оквир компетенција у своје наставне и ваннаставне активности, али и да укључи  локалну заједницу и организације цивилног друштва. Сажетак можете преузети овде: https://rm.coe.int/competences-for-democratic-culture-srp/1680782138.

Чланове ужег тима који реализује пројекат чине:

Милан Луковић, директор школе

Невенка Крагуљац, педагог

Драгица Гајица Љуботина, насавник разредне наставе

Драгана Вуксановић, наставник немачког језика

Марија Бејатовић, наставник енглеког језика

Ирена Миљковић, наставник енглеског језика

Чланове ширег тима који реализује пројекат чине:

Слободанка Лазић, наст. разредне наставе

Татјана Јанковић, наст. разредне наставе

Александра Зорић, наст. српског језика

Анка Миленковић, наст. математике

Татјана Васић, наставник математике

Нада Јојић, наст. физике

Јелена Драговић, наст. енглеског језика

Марија Китаноски, логопед

Иван Милановић, наст. разредне настааве

Марина Ковачевић, наст. разредне наставе

Марија Минић, наст. разредне наставе

Ирена Халиловић, наст. разредне наставе

Ивана Анђелковић, наст. немачког језика

Ивана Ђорђевић, наст. географије

Радујемо се новим изазовима и активностима!

У понедељак, 2. марта, одржан је први састанак ужег и ширег пројектног тима на коме је пројекат детаљније представљен и на ком се детаљно радило на акционом плану. Предлози и идеје су били разноврсни, наставници врло креативни. Крећемо у реализацију!