Јавна набавка електричне енергије

24.02.2015.

ЈАВНA НАБАВКА УСЛУГЕ СНАБДЕВАЊА ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ ЗА ПОТПУНО СНАБДЕВАЊЕ У 2015 ГОДИНИ -ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – (БРОЈ ЈНМВ 01/15)-

Позив

Конкурсна документација