Јавна набавка услуге снабдевања електричном енергијом

24.02.2016.

ЈАВНA НАБАВКА УСЛУГЕ СНАБДЕВАЊА ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ ЗА ПОТПУНО СНАБДЕВАЊЕ У 2016. ГОДИНИ -ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – (БРОЈ ЈНМВ 01/16)

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Питања и одговори

Позив
Конкурсна документација