Дан школе и дани демократије у оквиру пројекта „ Квалитетно образовање за све“

06.12.2021.

Ове године, у оквиру обележавања Дана школе, обележили смо и дане демократије. Бавили смо се темама Демократија у породици и Демократија у школи.

Родитељи имају важну улогу у усмеравању своје деце, па смо одлучили да и њих укључимо у активности .

Задатак је био да родитељи са својом децом направе презентацију на тему “Демократски живот код куће”.  У презентацијама су  представили своју породицу. Писали су о стиловима васпитања, подели послова у кући, одлучивању, заједничком провођењу слободног времена, решавању сукоба, подршци у учењу, коришћењу и понашању на интернету. Тиме су обухватили све четири демократске компетенције : сарадњу, емпатију, одговорност и критичко мишљење.

Родитељима је ова активност била веома занимљива. На један други начин приступили су анализи у којој мери се њихови  односи у породици заснивају на демократији.

У изради презентација користили су  ИКТ алат – thinglink i powerpoint.

У овим активностима учествовали су родитељи 2/2, 4/4, 6/2 и 6/4

https://www.thinglink.com/scene/1508797460393230339

Живот у кући

 

Одељенске старешине са ученицима од 1 до 6. разреда бавили су се демократијом у школи кроз разне активности.

Ученици од 1.до 4. разреда (имали су задатак да размишљају о значењима речи. Ученици 1/2 разреда размишљали су шта значи реч емпатија, 2/1 разреда емпатија и сарадња, 3/2. разред одговорност, а 4/1, 4/2 и 4/4. критичко мишљење. Плакат у облику лептира направили су ученици 4/4, на којем се налазе ови занимљиви и оригиналне одговори. Ученицима су помагали њихови учитељи: Марина Ковачевић, Слободанка Лазић, Ивана Степановић и наставница енглеског језика Ирена Миљковић

Наше одабране компетенције биле су тема за размишљање и за ученике петог разреда.

Ученици 5/1 направили су презентацију својих одговора користећи алат genially.

https://view.genial.ly/617c2059a36e360e0391eeb9/presentation-genial-presentation

Ученици 5/2 су своја размишљања о демократским компетенцијама представили на цртежу школе.

Ученици 5/3 направили су powerpoint презентацију у којој су изнели своја схватања демократских компетенција.

https://docs.google.com/presentation/d/1KZOA4GtkUoJTbD7y9kftUDeDnSFsNFs0/edit#slide=id.p1

Подршку у овој активности ученици су пружали одељенске старешине Александра Зорић, Валентина Марјановић и наставница немачког језика Драгана Вуксановић.

Неопходно је развијати вештине за лични и друштвени развој ученика. Зато су ученици 6/2 на часовима одељенске заједнице уз помоћ одељенског старешине, Драгане Вуксановић, развијали вештине сарадње кроз радионицу „Тимски рад“ . Циљ радионице био је да разумеју улогу невербалне комуникације и пажљивог слушања у тимском раду. Задатак је био да једно за другим опонашају покрет који је правила особа са њихове десне стране. Покрет и звук, настао тим покретом, као талас су се ширили од једног до другог ученика. Захваљујући постигнутом складу постигли су да опонашају звук кише.

Ученици 6/4  су на часовима одељенске заједнице, кроз радионице, одговорност.

Циљ радионице је освешћивање ученика о понашању на интернету и друштвеним мрежама

У првој активности ученици су одговарали на питања у упитнику о понашању на интернету
Одељенски старешина, Ирена Миљковић, је позвала ученике да размисле о свом понашању на интернету. Када сурфују интернетом да ли “возе” кроз црвено, жуто или зелено светло? Након кратке расправе ученици су добили кратак упитник са тврдњама на које је требао да одговори искрено и да упише број од 0 до 3.(о-никада, 1-само једанпут,2-ретко, 3-често)
Циљ ове активности је да промисле о свом понашању и коришћењу интернета.

У другој активности ученици су подељени у групе. Свака група добила је по две картице са описом ситуације.Ученици су имали задатак да процене понашање описано на картици и да објасне свој одговор.

Један члан групе представио је заједничка решења.
Циљ ове активности је да ученици разумеју да све што објавимо на интернету постаје јавно и доступно великом броју људи. Немамо контролу ко ће тај садржај и на који начин искористити. Поука до које су дошли је ” Поштуј правила понашања онлајн исто када си и офлајн“ .

На часовима енглеског језика ученици 5/2 са наставницом Иреном Миљковић развијали су демократску компетенцију, одговорност. Циљ ових активности је да ученици, својим понашањем, као појединци и део различитих група и заједница, промовишу здравље, заштиту здравља и здраве стилове живота. Као резултат истраживања настали су бројни занимљиви продукти које су ученици приказали у powerpoint презентацијама.

https://docs.google.com/presentation/d/13CrERFVic24JdX5AjzRUkZLDVcFdIHX0/edit?usp=sharing&ouid=112252210246835836641&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1M2GSFu63VzRCcYmGKkgGn5I3OCEjDONa/edit?usp=sharing&ouid=112252210246835836641&rtpof=true&sd=true

На часовима немачког језика ученици 8. разреда развијали су вештине аналитичког и критичког мишљења, са наставницом Драганом Вуксановић. У оквиру наставне теме, Медији и комуникација, добили су задатак да истражују, анализирају, промишљају и доносе мишљења на логичан начин. Добијене су многобројне интересантне и атрактивне презентације направљене у ИКТ алатима: thinglink i powerpoint, чиме су развијали и своје дигиталне вештине.

Ученици 8/1 имали су задатак да анализирају предности и недостатке компјутера.

https://www.thinglink.com/scene/1511104551564869634

https://www.thinglink.com/scene/1509641214050172929

Ученици 8/2 истраживали су утицај прекомерног коришћења медија на здравље.

https://www.thinglink.com/scene/1511453894427803650

https://www.thinglink.com/scene/1511375038308155394

Ученици 8/3 представили су нам најважније проналаске 20 и 21. века.

https://www.thinglink.com/scene/1509978687800344577

https://www.thinglink.com/scene/1509851783948664833