ОБАВЕШТЕЊЕ

03.04.2020.

Школа неће одрађивати ни једну радну суботу у току ове школске године. Дани изгубљени продужетком зимског распуста биће надокнађени другим начином реализације у току наставне недеље о чему ће родитељи благовремено бити обавештени.