ПРАВИЛА ПОНАШАЊА УЧЕНИКА,ЗАПОСЛЕНИХ И РОДИТЕЉА УЧЕНИКА У ОШ”ФИЛИП ФИЛИПОВИЋ

15.05.2023.

Подсећамо ученике, запослене и родитеље на

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА УЧЕНИКА,ЗАПОСЛЕНИХ И РОДИТЕЉА УЧЕНИКА У ОШ”ФИЛИП ФИЛИПОВИЋ

која је донео Школски одбор на седници одржаној дана 26.10. 2010. године.