Поправни испити

20.08.2009.

Припремна настава:
математика: 8.00-9.30h
физика/хемија/српски: 9.30-11.00h

Полагање поправних испита:
физика/хемија: 25.8.2009. у 12.00h
српски: 26.8.2009. у 8.00h
математика: 27.8.2009. у 8.00h