Пријем жалби и решавање жалби ученика на прелиминарне резултате завршног испита

21.06.2019.

Пријем жалби и решавање жалби ученика на прелиминарне резултате завршног испита, планиран је за суботу, 22. јун од 08 до 16 часова.