УСЛУГЕ ДНЕВНОГ И НОЋНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

15.01.2015.

ЈАВНA НАБАВКА УСЛУГЕ ДНЕВНОГ И НОЋНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА У 2015. ГОДИНИ ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ ЈНМВ 02/15

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ДНЕВНОГ И НОЋНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА У 2015. ГОДИНИ – ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (ЈНМВ 02/2015)

Дана 22. 1. 2014. године, ”ДВД Врачар” из Београда, Метохијска 42, локал 2, поднело је захтев за заштиту права у поступку ”Јавне набавке услуге дневног и ноћног обезбеђења у 2015. години” (ЈНМВ 02/2015). У складу са одредбама члана 150, став 1 Закона о јавним набавкама (”Сл. гласник РС” 124/2012) до доношења одлуке по поднетом захтеву за заштиту права обустављају се све активности у овој јавној набавци.