УСЛУГЕ ИСПОРУКЕ ГОТОВИХ ЈЕЛА У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ

15.01.2015.

ЈАВНA НАБАВКА УСЛУГЕ ИСПОРУКЕ ГОТОВИХ ЈЕЛА У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ У 2015. ГОДИНИ ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (БРОЈ ЈНМВ 03/15)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ИСПОРУКЕ ГОТОВИХ ЈЕЛА У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ У 2015. ГОДИНИ ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (ЈНМВ 03/2015) – Измене и допуне Конкурсне документације
Одговори на поставњена питаља: ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА