Форум театар (Школско форум позориште за школу без насиља)

26.06.2010.

   Иако сви знају да се насиље у школи догађа, овај проблем остао је дуго занемарен. По угледу на различите програме који су имали за циљ спречавање насиља, УНИЦЕФ је 2005. године са Министарством здравља, Министарством просвете и спорта, Министарством за рад, запошљавање и социјалну политику, Саветом за права детета и Заводом за унапређивање образовања и васпитања у Србији започео реализацију програма Школа без насиља – ка сигурном и подстицајном окружењу за децу. Главни циљ овог програма који је намењен ученицима, наставном особљу, родитељима и целокупној заједници је да се смањи и спречи насиље међу школском децом у Србији.

   Деца треба да оснаже једни друге, да учествују у креирању и спроводе активности којима ће промовисати вредности сарадње и међусобног прихватања у школском окружењу. С тим у складу у оквиру вршњачке компоненте пројекта Школа без насиља, реализује се и програм Школског форум позоришта за школу без насиља кроз интерактивне облике базиране на драмским формама, од игара до интерактивних представа.
   Форум позориште је, као један од облика Позоришта потлачених, поставио и испробавао од педесетих година двадесетог века, његов аутор и промотер, Аугусто Боал.
   Форум позориштем треба да се баве они којих се проблеми и теме у представама тичу. Они су сви глумци Форум позоришта јер заједно истражују могуће теме или испробавају могуће начине “понашања и деловања ликова у проблемским ситуацијама” како би пронашли најприхватљивија решења и оснажили се за такву врсту ситуација у свакодневном животу.
   Форум позориште овим активностима постиже јачање самопоуздања и самопоштовања, као и ослобађање од осећања зависности и беспомоћности, омогућава сагледавање нових решења, утицање на промену и окретање тока догађаја у позитивном правцу.
   Форум театар у нашој школи постоји од 2005. године. Обуку за извођење Форум театра прошле су наставнице Марија Бејатовић и Александра Лалић.
   Чланови Форум театра припремају форум сцене које изводе и форумују у нашој или другим школама; учествовали су на Првом београдском фестивалу аниматора и на Битефу (Битеф полифонији); представили су Форум театар наставницима који су били на обуци за форум театар и медијацију; изводе се форум сцене са ученицима 3. и 4. разреда.