Чланови Форум театра учествују у обуци наставника за Форум театар!

09.11.2011.

   На позив Љубице Бељански-Ристић четврти пут учествујемо у једном делу обуке наставника за Форум тетар. Чланови Форум театра ће у петак 11. 11. 2011. године, од 12.30 до 13.30, у нашој школи, показивати наставницима који се тек обучавају за вођење Форум театра како Форум театар изгледа у пракси!