Јавна набавка услуге снабдевања електричном енергијом за потпуно снабдевање у 2020. години

26.02.2020.

Продужава се рок за подношење понуда у поступку јавне набавке услуге испоруке електричне енергије за потпуно снабдевање у 2020. години тако да је нови рок за подношење понуда 4. 3. 2020. године у 1300 часова.

опширније