Пројекат “Квалитетно образовање за све”

10.03.2020.

Наша школа се у току децембра пријавила на конкурс за заједнички пројекат Савета Европе и Европске уније под називом „Квалитетно образовање за све“. Од сто школа, колико се пријавило, наша је у четрдесет изабраних.

Овај трогодишњи пројекат, који траје до 23. маја 2022. године, спроводи се у партнерству са Министарством просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Заводом за унапређивање образовања и васпитања, Заводом за вредновање квалитета образовања и васпитања, као и другим партнерима.

Пројекат се заснива на Оквиру компетенција за демократску културу Савета Европе.

Школа треба да имплементира Оквир компетенција у своје наставне и ваннаставне активности, али и да укључи  локалну заједницу и организације цивилног друштва. Сажетак можете преузети овде: https://rm.coe.int/competences-for-democratic-culture-srp/1680782138.

Чланове ужег тима који реализује пројекат чине:

Милан Луковић, директор школе

Невенка Крагуљац, педагог

Драгица Гајица Љуботина, насавник разредне наставе

Драгана Вуксановић, наставник немачког језика

Марија Бејатовић, наставник енглеког језика

Ирена Миљковић, наставник енглеског језика

Чланове ширег тима који реализује пројекат чине:

Слободанка Лазић, наст. разредне наставе

Татјана Јанковић, наст. разредне наставе

Александра Зорић, наст. српског језика

Анка Миленковић, наст. математике

Татјана Васић, наставник математике

Нада Јојић, наст. физике

Јелена Драговић, наст. енглеског језика

Марија Китаноски, логопед

Иван Милановић, наст. разредне настааве

Марина Ковачевић, наст. разредне наставе

Марија Минић, наст. разредне наставе

Ирена Халиловић, наст. разредне наставе

Ивана Анђелковић, наст. немачког језика

Ивана Ђорђевић, наст. географије

Радујемо се новим изазовима и активностима!

У понедељак, 2. марта, одржан је први састанак ужег и ширег пројектног тима на коме је пројекат детаљније представљен и на ком се детаљно радило на акционом плану. Предлози и идеје су били разноврсни, наставници врло креативни. Крећемо у реализацију!