Разноликост је лепа

29.10.2020.

На иницијативу Савета Европе европски дан језика прославља  се 26. септембра сваке године од 2001. Циљ је да се ученици широм Европе охрабре да уче стране језике и да се упознају са богатом језичком и културном разноликошћу Европе. Оне морају бити очуване и неговане, што омогућава и побољшање комуникације и разумевање међу европским земљама. Учење и знање више језика руши предрасуде и баријере међу људима, а тиме  доприноси и квалитетнијем животу свих људи широм Европи.

ОШ „Филип Филиповић“  по трећи пут дала је значајан допринос обележавању Европског дана језика, негујући богатство и различитост језика и култура, али и разумевање и прихватање различитости. Успостављена је сарадња са Фондацијом Темпус. Школа је добила рекламни материјал, плакат, стикере са поздравима на различитим страним језицима и наруквице. Стикери су се користили у настави страних језика, а наруквице су током целе недеље носили ученици који су били активни у овој манифестацији. Од 21. до 25. септембра реализоване су разноврсне активности у оквиру тематске недеље под слоганом „Разноликост је лепа“.


 

Овај изазов охрабрио је ученике од 1. до 8. разреда, да оду из своје свакодневне зоне и да испоље своју оригиналност, креативност, радозналост, отвореност, критичко размишљање. Подстакао је и наставнике разредне наставе и наставнике свих предмета да сарађују са својим ученицима и својим колегама, и да шире добру атмосферу и позитивну енергију. Активности су организоване на часовима одељенске заједнице, разредне и предметне наставе, изборног предмета-Домаћинство и секције„ Млади библиотекари“ .У активностима је учествовало 33 наставника, 10 разредне и 23 предметне наставе и готово сви ученици, око 430 ученика млађих разреда и 340 старијих разреда.


Показало се да учешће овако великог броја ученика и наставника, и општа атмосфера у школи, која је одисала поверењем и добрим међуљудским односима, могу да промовишу демократску културу.

Због све присутније мобилности популације у свету, све је већа и потреба за уклапање у нову средину и прихватање различитости. Самим тим демократска култура постаје приоритет савременог друштва, а и концепт рада у нашој школи.

У први план смештено је освешћивање ученика о важности познавања страних језика, упознавање са културом и историјом европских земаља и мотивисање за учење страних језика. Ученици су развијали отвореност према другим уверењима, емпатију и солидарност са другим људима, као и свест о утицајима сопственог деловања на друге људе. Развијали су активан став према тражењу и размени информација. Неговали су вештину аналитичког и критичког размишљања, која сваком ученику омогућава да ефикасно и на одговарајући начин учествује у култури демократије. Учили су се да буду одговорни, што је дало бројне позитивне когнитивне, мотивационе и социјалне ефекте.

Инспиративне теме и целокупни амбијент који је изашао из оквира традиционалних предмета, ставили су у функцију комбинацију знања, вештина и ставова. То је омогућило да ученици предузму активности успешно и ефикасно, развијајући компетенције за целоживотно учење, сарадњу, рад са подацима и информацијама, дигиталну и естетичку компетенцију, одговорно учешће у демократском друштву, предузимљивост и предузетничку компетенцију, комуникацију и решавање проблема.


Након свих презентација, простор школе је оплемењен пројектним радовима. Поштујући епидемиолошке мере, ученици су у мањим групама обилазили изложбени простор. Развијали су вештине опажања и дискусије. Своје утиске записивали су у књигу утисака, чиме су добијене повратне информације, како су им се допале активности, предлози и сугестије за нове активности. Тиме су били подстакнути на анализирање и критичко размишљање. Ученици су на часовима презентовали своје плакате или павер поинт презентације на различите теме, играли се погађања, слушали музику, цртали , бојили, маскирали…Организована је и вршњачка едукација, начин којим ученици размењују знања и искуства једни од других.

За ову манифестацију направљени су плакат и похвалнице, које су за своје активности, као промотери сарадње и демократске културе, добили сви учесници. Похвалнице je добилo и 16 одељенских заједница.

Ученици су са својим наставницима на различите и веома атрактивне начине приступили заједничкој теми. Oво је била недеља великог искуства и нових сазнања. Ученици су се упознали са многим страним језицима и научили барем неколико речи или израза на том језику. Научили су понешто о историји и култури европских земаља, али понешто и о свом језику. Постали су свесни да треба неговати језичку разноликост и да учење страних језика није више обавеза, него потреба за све.