Дана толеранције

20.11.2022.

Oбележавање „ Дана толеранције“

-Ученици 1. разреда на часовима ликовне културе или грађанског васпитања цртали су натему толеранција

-Ученици 2. разреда давали су одговоре на питање „ Шта је толеранција?“ ( кефалица)

– Ученици 3. писали су поруке на тему толеранција

– Ученици од 5.- 8. разреда на одељенским заједницама радиће радионице на тему толеранција

– Чланови Вршњачког тима реализовали су радионицу на тему толеранција

– Наставница ликовне културе ,Сунчица Антић, организовала је ликовни конкурс на тему “У разликама је наша сличност“

– Библиотекарска секција организовала је активност на тему „ Толеранција у књижевним делима- Рекли су о толеранцији…“

-Сви добијени продукти изложени су на дрвету толеранције које је обезбедила Зорица Планић у сарадњи са Црвеним крстом.

– Наставница енглеског језика ,Ирена Миљковић, је са ученицима 1. разреда кроз наставну јединицу облици и боје показала да сличности и разлике постоје свуда око нас.


Избор најтолерантнијег ученика у одељењу

На часовима одељенске заједнице ученици су бирали најтолерантнијег ученика.

Ученици су претходно упознати са особинама које поседује најтолерантнији ученик:

 Зна да су разлике међу људима потребне и добре

 Прихвата разлике као вредност, а не као опасност

 Узима у обзир ставове других

 Има свој став и не прихвата предрасуде и стереотипе

 Прихвата различите стилове живота и погледе на свет

 Разуме разлике у мишљењу, религији, култури и веровањима

 Не пристаје на дискриминацију

 Спреман је на преиспитивање сопствених ставова и уверења

 Отворен је у комуникацији и слободи мишљења

 Проблеме решава разговором

 Активно слуша и однос са вршњацима заснива на поверењу

 Емоционално разуме шта друга особа доживљава и пружа јој подршку

За најтолерантније ученике обезбеђене су дипломе. Идејно решење направила је ученица Теа Стојиљковић, 7/2. Председница Савета родитеља, Маја Тодоров Ристић, омогућила је штампање диплома и рекламних плаката.

Направљен је пано са именима најтолерантнијих ученика, који је постављен у холу школе и на школском сајту.

Промовисали смо емпатију, уважавање и поштовање различитости. Освешћивали смо ученике о важности ненасилне комуникације и слободе мишљења.