ЈНМВ 2/18

30.01.2018.

Јавна набавка услуге снабдевања електричном енергијом за потпуно снабдевање у 2018. години

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација