Јавна набавка радова на капиталном одржавању објеката фискултурне сале

27.02.2016.

ЈАВНA НАБАВКА РАДОВА НА КАПИТАЛНОМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА ФИСЛУТУРНЕ САЛЕ -ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – (БРОЈ ЈНМВ 02/16)

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА

Позив

Конкурсна документација