Обавештење о упису ученика у I разред основне школе за школску 2017/2018.годину

08.03.2017.

Редован упис ученика у први разред основне школе обавиће се од 01.априла до 30.јуна 2017.године у секретаријату школе сваког радног дана од 8,30-14,00 часова.

 

Ако родитељ, из неких разлога, није уписао дете до краја јуна, може то учинити до 31.8.2017.године.

 

Тестирање ученика код педагога заказује се приликом уписа.

У први разред основне школе уписује се свако дете које до почетка школске 2017/2018.године има најмање шест и по, а највише седам и по година.

Дете старости од шест до шест и по година уписује се у први разред након провере спремности за полазак у школу.

Ову проверу ће вршити психолог.

За упис ученика у први разред потребна су следећа документа:

1. Извод из матичне књиге рођених (може бити старији од 6 месеци)

2. Потврда о здравственом прегледу детета издата од школског лекара. Потврда се издаје на основу целокупне лекарске документације коју је родитељ прикупио за упис детета.

3. Уверење из вртића да је дете похађало припремни предшколски програм родитељ доставља Школи по завршетку припремног предшколског програма.

За додатне информације обратити се секретару Школе на број

тел:3098-280

У Београду, 7. 3. 2017.

Директор Школе

Др Душан Кићовић