СОС телефони
С.О.С. - Информације
четвртак, 13. фебруар 2014, 18:34h


СОС линија за пријаву насиља у школама: 0800 / 200 201
СОС број за жртве породичног насиља: 011 / 36 26 006
НВО: АСТРА СОС - Европски број за несталу децу: 116 000
АСТРА СОС - Телефон за жртве трговине људима: 011 / 785 00 00
Национални центар за безбедност деце на интернету - 19833