ПРАВИЛА ПОНАШАЊА УЧЕНИКА,ЗАПОСЛЕНИХ И РОДИТЕЉА УЧЕНИКА У ОШ''ФИЛИП ФИЛИПОВИЋ
O школи - Организација рада
понедељак, 15. мај 2023, 23:14h

Подсећамо ученике, запослене и родитеље на

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА УЧЕНИКА,ЗАПОСЛЕНИХ И РОДИТЕЉА УЧЕНИКА У ОШ''ФИЛИП ФИЛИПОВИЋ"

која је донео Школски одбор на седници одржаној дана 26.10. 2010. године.