ДРУГИ ЈАВНИ ЧАС едукативног ЦИКЛУСА “ОД КЛАСИЧНЕ ДО 3D ИНТЕРНЕТ УЧИОНИЦЕ”

05.03.2012.

Тема: ЗЛОСТАВЉАЊЕ УЧЕНИКА/ЦА ОД СТРАНЕ НАСТАВНИКА (публика: запослени у заштити деце у различитим ресорима, доносиоци одлука, школарци, 42 присутних)
Реализација: Инцест Траума Центар – Београд, ђаци и професорка ОШ “Филип Филиповић” у Београду
Место одржавања: Центар за културну деконтаминацију, Београд

ДА БИСТЕ ПРИПРЕМИЛИ ЧАС У СВОЈОЈ ШКОЛИ:

Видео снимак, 27. фебруар 2012.
Прилог 1: Форум позориште (ауторка: Александра Лалић, професорка ОШ “Филип Филиповић” у Београду)
Прилог 2: Feedback за 2. јавни час