Одабрани уџбеници за школску 2023/2024. годину

Први разред
Ред.бр.ИздавачАуторПредметНазив уџбеника
1Нови логосДушка МилићСРПСКИ ЈЕЗИКБУКВАР за први разред основне школе ћирилица
2Наташа Станковић Шошо,
Маја Костић
ЧИТАНКА ,,Реч по реч”
3Душка МилићНАСТАВНИ ЛИСТОВИ уз буквар
4Нови логосИва Иванчевић Илић,
Сенка Тахировић
МАТЕМАТИКАМАТЕМАТИКА за први разред основне школе 1,2,3,4 уџбеник је из 4 дела
5Нови логосЉиља Стокановић,
Гордана Лукић,
Гордана Субаков
СВЕТ ОКО НАС,, СВЕТ ОКО НАС” уџбеник за први разред основне школе
6Љиља Стокановић,
Гордана Лукић,
Гордана Субаков
,, СВЕТ ОКО НАС” радна свеска
7Нови логосДрагана Михаиловић Бокан,
Марина Ињац
МУЗИЧКА КУЛТУРА„MУЗИЧКА КУЛТУРА” уџбеник за први разред основне школе
8Нови логосНаташа Анђелковић,
Биљана Калафатић,
Марина Ињац
ДИГИТАЛНИ СВЕТ 1ДИГИТАЛНИ СВЕТ 1 уџбеник
9ФрескаJenny DooleyЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК„Smiles”, eнглески језик за први разред основне школе, уџбенички комплет
Други разред
Ред.бр.ИздавачАуторПредметНазив уџбеника
1НОВИ ЛОГОСНаташа Стокановић Шошо,
Маја Костић
СРПСКИ ЈЕЗИК +ЛАТИНИЦАЧИТАНКА „Уз речи растемо”
2Јелена СрдићГРАМАТИКА „Дар речи”
3Наташа Стокановић Шошо,
Јелена Срдић
РАДНА СВЕСКА за други разред
4Душка Милић,
Татјана Митић
„ЛАТИНИЦА”
5НОВИ ЛОГОСИва Иванчевић Илић,
Сенка Тахировић
МАТЕМАТИКА„МАТЕМАТИКА 2” уџбеник за други разред
6Ива Иванчевић Илић,
Сенка Тахировић
„МАТЕМАТИКА 2” наставни листови за други разред
7НОВИ ЛОГОСЉиља Стокановић,
Гордана Лукић,
Гордана Субаков Симић
СВЕТ ОКО НАСУЏБЕНИК „СВЕТ ОКО НАС 2”
8Љиља Стокановић,
Гордана Лукић,
Гордана Субаков Симић
РАДНА СВЕСКА ,,СВЕТ ОКО НАС 2″
9НОВИ ЛОГОСДрагана Михајловић Бокан,
Марина Ињац
МУЗИЧКА КУЛТУРА„Музичка култура 2”, уџбеник музичке културе за други разред основне школе
10НОВИ ЛОГОСГордана Мићић,
Милутин Мићић
ЛИКОВНА КУЛТУРА„Ликовна култура 2”, уџбеник за други разред основне школе
11НОВИ ЛОГОСЈован Јовановић Марина,
Ињац Стефан Поповић
ДИГИТАЛНИ СВЕТДИГИТАЛНИ СВЕТ 2, уџбеник за други разред основне школе
12НОВИ ЛОГОСNaomi SimmonsЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК„Family and Friends Starter Class Book”, енглески језик за други разред основне школе
Трећи разред
Ред.бр.ИздавачАуторПредметНазив уџбеника
1НОВИ ЛОГОСНаташа Станковић-Шошо,
Маја Костић
СРПСКИ ЈЕЗИК„У свету речи”, читанка за трећи разред основне школе
2Јелена Срдић,
Зорана Петковић
„Дар речи”, граматика за трећи разред основне школе
3Наташа Станковић-Шошо,
Јелена Срдић,
Маја Костић
„Радна свеска 3”,српски језик за трећи разред основне школе
4НОВИ ЛОГОССенка Тахировић,
Ива Иванчевић
МАТЕМАТИКА„Математика 3”, уџбеник математике за трећи разред основне школе уџбеник је из 4 дела
5НОВИ ЛОГОСМарина Мунитлак,
Маријана Шикл Ерски
ПРИРОДА И ДРУШТВО„Природа и друштво 3”, уџбеник за трећи разред основне школе
6Марина Мунитлак,
Андријана Шикл Ерски,
Албина Холод
„Природа и друштво 3”, радна свеска за трећи разред основне школе
7НОВИ ЛОГОСДрагана Михајловић Бокан,
Марина Ињац
МУЗИЧКА КУЛТУРА„Mузичка култура 3”, уџбеник за трећи разред основне школе
8НОВИ ЛОГОСNaomi SimmonsЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК„Family and Friends 1 Class Book”, енглески језик за трећи разред основне школе, уџбеник са ЦД- ом
9Naomi Simmons„Family and Friends 1 Workbook”, енглески језик за трећи разред основне школе, радна свеска
Четврти разред
Ред.бр.ИздавачАуторПредметНазив уџбеника
1НОВИ ЛОГОСНаташа Станковић-Шошо,
Маја Костић
СРПСКИ ЈЕЗИКЧитанка Бескр.речи
2Јелена Срдић Зорана ПетковићГраматика Дар речи
3Наташа Станковић-Шошо,
Јелена Срдић,
Маја Костић
Радна свеска уз комп.
4НОВИ ЛОГОССенка Тахировић, Ива ИванчевићМАТЕМАТИКА 4„Математика 4”, уџбеник за четврти разред ош 1.2.3.4.део
5НОВИ ЛОГОСАлександар Кандић,
Гордана Субаков Симић,
ЖЕЉКО ВАСИЋ,
ИВАНА ПЕТРОВИЋ
ПРИРОДА И ДРУШТВО 4„Природа и друштво 4”, уџбеник за четврти разред основне школе
6„Природа и друштво 4”, радна свеска за четврти разред ош
7НОВИ ЛОГОСДрагана Михајловић Бокан,
Марина Ињац
МУЗИЧКА КУЛТУРАМузичка култура за четврти разред основне школе
8НОВИ ЛОГОСNaomi SimmonsЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК„Family and Friends 2 Class Book”, енглески језик за четврти разред основне школе
9Naomi Simmons„Family and Friends 2 Workbook”, eнглески језик за четврти разред основне школе, радна свеска
Пети разред
Ред.бр.ИздавачАуторПредметНазив уџбеника
1ВУЛКАН ИЗДАВАШТВОАлександар Јерков,
Анђелка Петровић,
Катарина Колаковић
СРПСКИ ЈЕЗИКЧИТАНКА 5
2Данијела Милићевић,
Сунчица Ракоњац Николов
ГРАМАТИКА 5
3Данијела Милићевић,
Сунчица Ракоњац Николов,
Катарина Колаковић,
Анђелка Петровић
РАДНА СВЕСКА 5
4НОВИ ЛОГОСBen Wetz,
Diana Rye,
Katarina Gormley
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИКEnglish Plus 1 Student’s book”, eнглески језик за пети разред основне школе, уџбеник
5„English Plus 1 Workbook”, eнглески језик за пети разред основне школе, радна свеска
6KLETTЂорђо Мота,
Елжбијета Крулак Кемписти,
Дагмар Глик,
Клаудија Брас
НЕМАЧКИ ЈЕЗИКУЏБЕНИК + CO MAXIMAL
7РАДНА СВЕСКА + CO MAXIMAL
8KLETTНебојша Икодиновић,
Слађана Димитријевић
МАТЕМАТИКА„Математика 5”, уџбеник за ПЕТИ разред основне школе
9Бранислав Поповић,
Марија Станић,
Сања Милојевић,
Ненад Вуловић
„Математика 5”, збирка задатака са решењима за ПЕТИ разред основне школе
10НОВИ ЛОГОСДушко Лопандић,
Ивана Петровић
ИСТОРИЈА„Историја 5”, уџбеник са одабраним историјским изворима за пети разред основне школе, уџбеник у електронском облику ћирилица
11БИГЗ школствоБиљана Колачек,
Александра Јовичић
ГЕОГРАФИЈАГЕОГРАФИЈА – уџбеник за пети разред основне школе
12БИГЗ школствоДејан БошковићБИОЛОГИЈАБиологија 5, уџбеник
13Биологија 5, радна свескa
14ВУЛКАН ИЗДАВАШТВОЈасмина Чолић,
Маријана Савов Стојановић
МУЗИЧКА КУЛТУРА„Музичка култура 5”, уџбеник за пети разред основне школе; уџбеник у електронском облику; ћирилица
15БИГЗ школствоМиливој Мишко ПавловићЛИКОВНА КУЛТУРАЛиковна култура 5, уџбеник за пети разред основне школе; уџбеник у електронском облику; ћирилица
16ЕДУКАЗоран Д. ЛапчевићТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈАТехника и технологија 5, уџбеник за пети разред основне школе; уџбеник у електронском облику; ћирилица
17Зоран Д. ЛапчевићТЕХНИКА 5материјали за конструтивно обликовање
18ВУЛКАН ИЗДАВАШТВОМилош Папић,
Далибор Чукљевић
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКАИнформатика и рачунарство 5, уџбеник за пети разред основне школе; уџбеник у електронском облику; ћирилица
Шести разред
Ред.бр.ИздавачАуторПредметНазив уџбеника
1ВУЛКАН ИЗДАВАШТВОАлександар Јерков,
Анђелка Петровић,
Катарина Колаковић
СРПСКИ ЈЕЗИКЧИТАНКА 6
2Данијела Милићевић,
Сунчица Ракоњац Николов
ГРАМАТИКА 6
3Данијела Милићевић,
Сунчица Ракоњац Николов,
Катарина Колаковић,
Анђелка Петровић
РАДНА СВЕСКА 6
4НОВИ ЛОГОСBen Wetz, Diana Rye, Katarina GormleyЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК„English Plus 2 Student’s book”, eнглески језик за шести разред основне школе, уџбеник
5„English Plus 2 Workbook”, енглески језик за шести разред основне школе, радна свеска
6KLETTЂорђо Мота,
Елжбијета Кулак Кемписти,
Дагмар Глик
НЕМАЧКИ ЈЕЗИКMaximal 2, уџбеник
7Maximal 2, радна свеска
8KLETTНебојша Икодиновић,
Слађана Димитријевић
МАТЕМАТИКА„Математика 6”, уџбеник за шести разред основне школе
9Бранислав Поповић,
Марија Станић,
Сања Милојевић,
Ненад Вуловић
„Математика 6”, збирка задатака са решењима за шести разред основне школе
10ВУЛКАН ИЗДАВАШТВОДанијела ЋирковићИСТОРИЈА„Историја 6”, уџбеник историје за шести разред основне школе
11САЗНАЊЕМићо M. МитровићФИЗИКАФизика 6, уџбеник за 6. разред основне школе
12Практикум Физика 6, збирка задатака и експерименталних вежби за 6. разред основне школе
13БИГЗ школствоИгор Лешчешен,
Наташа Басарић
ГЕОГРАФИЈАГЕОГРАФИЈА – уџбеник за шести разред основне школе
14БИГЗ школствоДејан БошковићБИОЛОГИЈАБиологија 6, уџбеник
15Биологија 6, радна свеска
16ВУЛКАН ИЗДАВАШТВОЈасмина Чолић,
Маријана Савов Стојановић
МУЗИЧКА КУЛТУРАМузичка култура 6, уџбеник за пети разред основне школе; уџбеник у електронском облику; ћирилица
17БИГЗ школствоМиливоје Мишко ПавловићЛИКОВНА КУЛТУРАЛИКОВНА КУЛТУРА – уџбеник за шести разред основне школе
18ЕДУКАЗоран Д. ЛапчевићТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈАТехника и технологија 6, уџбеник за пети разред основне школе; уџбеник у електронском облику; ћирилица
19Зоран Д. ЛапчевићTЕХНИКА 6материјали за конструтивно обликовање
20ВУЛКАН ИЗДАВАШТВОМилош Папић,
Далибор Чукљевић
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВОИнформатика и рачунарство 6, уџбеник за пети разред основне школе; уџбеник у електронском облику; ћирилица
Седми разред
Ред.бр.ИздавачАуторПредметНазив уџбеника
1ВУЛКАН ИЗДАВАШТВОАлександар Јерков, Анђелка Петровић, Катарина КолаковићСРПСКИ ЈЕЗИКЧИТАНКА 7
2Данијела Милићевић, Сунчица Ракоњац НиколовГРАМАТИКА7
3Данијела Милићевић, Сунчица Ракоњац Николов, Катарина Колаковић, Анђелка ПетровићРАДНА СВЕСКА7
4НОВИ ЛОГОСBen Wetz,Diana Rye,Katarina GormleyЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК„English Plus 3 Student’s book”, енглески језик за седми разред основне школе, уџбеник
5English Plus 3 Workbook, Енглески језик за 7. разред основне школе, радна свеска
6KLETTЂорђо Мота, Елжбијета Крулак Кемписти, Дагмар Глик, Клаудија БрасНЕМАЧКИ ЈЕЗИКMAXIMAL3 немачки језик за седми разред основне школе, уџбеник за трећу годину учења
7Јулијана Катарина Вебер Лидија Шобер,Сандра ХоманMAXIMAL 3 немачки језик за седми разред основне школе, РАДНА СВЕСКАза трећу годину учења
8КРЕАТИВНИ ЦЕНТАРМирјана Стојисављевић Радовановић,Љиљана Вуковић, Зорица ЈончићМАТЕМАТИКАМатематика 7 – Уџбеник за 7. разред основне школе
9Мирјана Стојисављевић Радовановић,Љиљана Вуковић, Зорица ЈончићМатематика 7 – Збирка задатака са решењима за 7. разред основне школе
10ВУЛКАН ИЗДАВАШТВОВесна ДимитријевићИСТОРИЈА„Историја 7”, уџбеник историје за седми разред основне школе
11САЗНАЊЕМићо М. МитровићФИЗИКАФизика 7, уџбеник за 7. разред основне школе
12Практикум Физика 7, збирка задатака и експерименталних вежби за 7. разред основне школе
13ВУЛКАН ИЗДАВАШТВОМаја Шумар РистовићХЕМИЈАХЕМИЈА 7- уџбеник за седми разред основне школе
14ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ ХЕМИЈЕ7 СА ЛАБОРАТОРИЈСКИМ ВЕЖБАМА – за седми разред основне школе
15БИГЗ школствоИгор Лешчешен, Наташа Басарић, Слободан ЗрнићГЕОГРАФИЈАГЕОГРАФИЈА – уџбеник за седми разред основне школе
16ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”Група аутораГЕОГРАФИЈАНема карта Ваневропски континенти-
17БИГЗ школствоДејан БошковићБИОЛОГИЈАБИОЛОГИЈА 7
18РАДНА СВЕСКА ЗА БИОЛОГИЈУ – за седми разред основне школе
19ВУЛКАН ИЗДАВАШТВОЈасмина Чолић, Маријана Савов СтојановићМУЗИЧКА КУЛТУРАМузичка култура 7, уџбеник за пети разред основне школе; уџбеник у електронском облику; ћирилица
20БИГЗ школствоМиливој Мишко ПавловићЛИКОВНА КУЛТУРАЛИКОВНА КУЛТУРА 7 – уџбеник за седми разред основне школе
21ЕДУКАЗоран Д. ЛапчевићТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈАТехника и технологија 7, уџбеник за пети разред основне школе; уџбеник у електронском облику; ћирилица
22Зоран Д. ЛапчевићТЕХНИКА 7материјали за конструтивно обликовање
23ВУЛКАН ИЗДАВАШТВОМилош Папић, Далибор ЧукљевићИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВОИнформатика и рачунарство 7, уџбеник за пети разред основне школе; уџбеник у електронском облику; ћирилица
Осми разред
Ред.бр.ИздавачАуторПредметНазив уџбеника
1„ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО”
Александар Јерков, Анђелка Петровић, Катарина КолаковићСРПСКИ ЈЕЗИКЧИТАНКА 8 за осми разред основне школе
2Данијела Милићевић, Сунчица Ракоњац НиколовГРАМАТИКА 8 за осми разред основне школе
3Данијела Милићевић, Сунчица Ракоњац Николов, Катарина Колаковић, Анђелка ПетровићРадна свеска 8
4„НОВИ ЛОГОС”Ben Wetz,
Diana Rye,Katarina Gormley
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК„English Plus 4 SEKOND Edition, енглески језик за осми разред основне школе, уџбеник
5„English Plus 4 ”, енглески језик за осми разред основне школе, радна свеска
6„KLETT”Ђорђо Мота, Елжбијета Крулак Кемписти,Дагмар Глик,
Клаудија Брас
НЕМАЧКИ ЈЕЗИКMAXIMAL4 немачки језик за осми разред основне школе, уџбеник за четврту годину учења
7MAXIMAL 4 немачки језик за осми разред основне школе, РАДНА СВЕСКАза четврту годину учења
8„КРЕАТИВНИ
ЦЕНТАР”
Мирјана Стојисављевић Радовановић,Љиљана Вуковић, Зорица ЈончићМАТЕМАТИКАМАТЕМАТИКА 8 УЏБЕНИК
9Мирјана Стојисављевић Радовановић,Љиљана Вуковић, Зорица ЈончићМАТЕМАТИКА 8 ЗБИРКa ЗАДАТАКА ЗА ОСМИ РАЗРЕД
10„ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО”
Весна ДимитријевићИСТОРИЈА„Историја 8”, уџбеник историје за осми разред основне школе са са одабраним историјскимм изворима
11„САЗНАЊЕ”Мићо М. МитровићФИЗИКАФизика 8, уџбеник за 8. разред основне школе
12Практикум Физика 8, збирка задатака и експерименталних вежби за 8. разред основне школе
13“ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО”
Mаја Шумар РистовићХЕМИЈАХемија за 8. разред основне школе
14Лабораторијске вежбе са задацима из хемије за 8. разред основне школе
15„БИГЗ школство”Марко МилошевићГЕОГРАФИЈАГЕОГРАФИЈА 8 – уџбеник за осми разред основне школе
16ИНТЕРСИСТЕМГрупа аутораНема карта – СРБИЈЕ
17„БИГЗ школство”Дејан БошковићБИОЛОГИЈАБИОЛОГИЈА 8 – уџбеник за осми разред основне школе
18РАДНА СВЕСКА ЗА БИОЛОГИЈУ – за осми разред основне школе
19“ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО”
Катарина ТрифуновићЛИКОВНА КУЛТУРАЛИКОВНА КУЛТУРА8- уџбеник за осми разред основне школе
20„ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО”
Јасмина Чолић, Александра Хаџи-ЂорђевићМУЗИЧКА КУЛТУРАМузичка култура 8, уџбеник за пети разред основне школе; уџбеник у електронском облику; ћирилица
21„ЕДУКА”Зоран Д. ЛапчевићТЕХНИКА 8Техника и технологија 8, уџбеник за пети разред основне школе; уџбеник у електронском облику; ћирилица
22Зоран Д. ЛапчевићТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈАматеријали за конструтивно обликовање
23“ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО”
Милош Папић,
Далибор Чукљевић
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВОИнформатика и рачунарство 8, уџбеник за пети разред основне школе; уџбеник у електронском облику; ћирилица
Први разред
Ред.бр. Издавач Аутор Предмет Назив уџбеника
1 Нови   логос Душка Милић СРПСКИ ЈЕЗИК  БУКВАР за први разред основне школе ћирилица
2 Наташа Станковић Шошо, Маја Костић ЧИТАНКА ,,Реч по реч”
3 Душка Милић НАСТАВНИ ЛИСТОВИ уз буквар
4 Нови   логос Ива Иванчевић Илић, Сенка Тахировић МАТЕМАТИКА  МАТЕМАТИКА за први разред основне школе 1,2,3,4 уџбеник је из 4 дела
5 Нови   логос Љиља Стокановић, Гордана Лукић, Гордана Субаков СВЕТ ОКО НАС ,, СВЕТ ОКО НАС” уџбеник за први разред основне школе
6 Љиља Стокановић, Гордана Лукић, Гордана Субаков ,, СВЕТ ОКО НАС” радна свеска
7 Нови   логос Драгана Михаиловић Бокан, Марина Ињац МУЗИЧКА КУЛТУРА  „MУЗИЧКА КУЛТУРА”  уџбеник за први разред основне школе
8 Нови   логос Наташа Анђелковић,
Биљана Калафатић,
Марина Ињац
ДИГИТАЛНИ СВЕТ 1  ДИГИТАЛНИ СВЕТ 1 уџбеник
9 Фреска Jenny Dooley ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК „Smiles”, eнглески језик за први разред основне школе, уџбенички комплет
Други разред
Ред.бр. Издавач Аутор Предмет Назив уџбеника
1 НОВИ ЛОГОС Наташа Стокановић Шошо, Маја Костић СРПСКИ ЈЕЗИК  +ЛАТИНИЦА ЧИТАНКА „Уз речи растемо”
2 Јелена Срдић ГРАМАТИКА „Дар речи”
3 Наташа Стокановић Шошо, Јелена Срдић РАДНА СВЕСКА за други разред
4 Душка Милић, Татјана Митић „ЛАТИНИЦА”
5 НОВИ ЛОГОС Ива Иванчевић Илић, Сенка Тахировић МАТЕМАТИКА „МАТЕМАТИКА 2” уџбеник за други разред
6 Ива Иванчевић Илић,Сенка Тахировић „МАТЕМАТИКА 2” наставни листови за други разред
7 НОВИ ЛОГОС Љиља Стокановић, Гордана Лукић, Гордана Субаков Симић СВЕТ ОКО НАС УЏБЕНИК „СВЕТ ОКО НАС 2”
8 Љиља Стокановић, Гордана Лукић, Гордана Субаков Симић РАДНА СВЕСКА ,,СВЕТ ОКО НАС 2″
9 НОВИ ЛОГОС Драгана Михајловић Бокан, Марина Ињац МУЗИЧКА КУЛТУРА „Музичка култура 2”, уџбеник музичке културе за други разред основне школе
10 НОВИ ЛОГОС Гордана Мићић, Милутин Мићић ЛИКОВНА КУЛТУРА „Ликовна култура 2”, уџбеник за други разред основне школе
11 НОВИ ЛОГОС Јован Јовановић Марина, Ињац Стефан Поповић ДИГИТАЛНИ СВЕТ ДИГИТАЛНИ СВЕТ 2, уџбеник за други разред основне школе
12 НОВИ ЛОГОС Naomi Simmons ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК „Family and Friends Starter Class Book”, енглески језик за други разред основне школе
Трећи разред
Ред.бр. Издавач Аутор Предмет Назив уџбеника
1 НОВИ ЛОГОС Наташа Станковић-Шошо, Маја Костић СРПСКИ ЈЕЗИК „У свету речи”, читанка за трећи разред основне школе
2 Јелена Срдић, Зорана Петковић „Дар речи”, граматика за трећи разред основне школе
3 Наташа Станковић-Шошо, Јелена Срдић, Маја Костић „Радна свеска 3”,српски језик за трећи разред основне школе
4 НОВИ ЛОГОС Сенка Тахировић, Ива Иванчевић МАТЕМАТИКА „Математика 3”, уџбеник математике за трећи разред основне школе уџбеник је из 4 дела
5 НОВИ ЛОГОС Марина Мунитлак, Маријана Шикл Ерски ПРИРОДА И ДРУШТВО „Природа и друштво 3”, уџбеник за трећи разред основне школе
6 Марина Мунитлак, Андријана Шикл Ерски, Албина Холод „Природа и друштво 3”, радна свеска за трећи разред основне школе
7 НОВИ ЛОГОС Драгана Михајловић Бокан, Марина Ињац МУЗИЧКА КУЛТУРА „Mузичка култура 3”, уџбеник за трећи разред основне школе
8 НОВИ ЛОГОС Naomi Simmons ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК „Family and Friends 1 Class Book”, енглески језик за трећи разред основне школе, уџбеник са ЦД- ом
9 Naomi Simmons „Family and Friends 1 Workbook”, енглески језик за трећи разред основне школе, радна свеска
Четврти разред
Ред.бр. Издавач Аутор Предмет Назив уџбеника
1 НОВИ ЛОГОС Наташа Станковић-Шошо, Маја Костић СРПСКИ ЈЕЗИК Читанка Бескр.речи
2 Јелена Срдић Зорана Петковић Граматика Дар речи
3 Наташа Станковић-Шошо, Јелена Срдић, Маја Костић Радна свеска уз комп.
4 НОВИ ЛОГОС Сенка Тахировић, Ива Иванчевић МАТЕМАТИКА 4 „Математика 4”, уџбеник за четврти разред ош 1.2.3.4.део
5 НОВИ ЛОГОС Александар Кандић Гордана Субаков Симић ЖЕЉКО ВАСИЋ ИВАНА ПЕТРОВИЋ ПРИРОДА И ДРУШТВО 4 „Природа и друштво 4”, уџбеник  за четврти разред основне школе
6 „Природа и друштво 4”, радна свеска  за четврти разред ош
7 НОВИ ЛОГОС Драгана Михајловић Бокан, Марина Ињац МУЗИЧКА КУЛТУРА Музичка култура за четврти разред основне школе
8 НОВИ ЛОГОС Naomi Simmons ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК „Family and Friends 2 Class Book”, енглески језик за четврти разред основне школе
9 Naomi Simmons „Family and Friends 2 Workbook”, eнглески језик за четврти разред основне школе, радна свеска
Пети разред
Ред.бр. Издавач Аутор Предмет Назив уџбеника
1 ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО Александар Јерков, Анђелка Петровић, Катарина Колаковић СРПСКИ ЈЕЗИК ЧИТАНКА 5
2 Данијела Милићевић, Сунчица Ракоњац Николов ГРАМАТИКА 5
3 Данијела Милићевић, Сунчица Ракоњац Николов, Катарина Колаковић, Анђелка Петровић РАДНА СВЕСКА 5
4 НОВИ ЛОГОС Ben Wetz, Diana Rye, Katarina Gormley ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК English Plus 1 Student’s book”, eнглески језик за пети разред основне школе, уџбеник
5 „English Plus 1 Workbook”, eнглески језик за пети разред основне школе, радна свеска
6 KLETT Ђорђо Мота, Елжбијета Крулак Кемписти,Дагмар Глик,Клаудија Брас НЕМАЧКИ ЈЕЗИК УЏБЕНИК + CO MAXIMAL
7 РАДНА СВЕСКА + CO MAXIMAL
8 KLETT Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић МАТЕМАТИКА „Математика 5”, уџбеник за ПЕТИ разред основне школе
9 Бранислав Поповић, Марија Станић, Сања Милојевић, Ненад Вуловић „Математика 5”, збирка задатака са решењима за ПЕТИ разред основне школе
10 НОВИ ЛОГОС Душко Лопандић, Ивана Петровић ИСТОРИЈА „Историја 5”, уџбеник са одабраним историјским изворима за пети разред основне школе, уџбеник у електронском облику ћирилица
11 БИГЗ школство Биљана Колачек, Александра Јовичић ГЕОГРАФИЈА ГЕОГРАФИЈА – уџбеник за пети разред основне школе
12 БИГЗ школство Дејан Бошковић БИОЛОГИЈА Биологија 5, уџбеник
13 Биологија 5, радна свескa
14 ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО Јасмина Чолић, Маријана Савов Стојановић МУЗИЧКА КУЛТУРА „Музичка култура 5”, уџбеник за пети разред основне школе; уџбеник у електронском облику; ћирилица
15 БИГЗ школство Миливој Мишко Павловић ЛИКОВНА КУЛТУРА Ликовна култура 5, уџбеник за пети разред основне школе; уџбеник у електронском облику; ћирилица
16 ЕДУКА Зоран Д. Лапчевић ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА Техника и технологија 5, уџбеник за пети разред основне школе; уџбеник у електронском облику; ћирилица
17 Зоран Д. Лапчевић ТЕХНИКА 5 материјали за конструтивно обликовање
18 ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО Милош Папић, Далибор Чукљевић РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА Информатика и рачунарство 5, уџбеник за пети разред основне школе; уџбеник у електронском облику; ћирилица
Шести разред
Ред.бр. Издавач Аутор Предмет Назив уџбеника
1 ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО Александар Јерков, Анђелка Петровић, Катарина Колаковић СРПСКИ ЈЕЗИК ЧИТАНКА 6
2 Данијела Милићевић, Сунчица Ракоњац Николов ГРАМАТИКА 6
3 Данијела Милићевић, Сунчица Ракоњац Николов, Катарина Колаковић, Анђелка Петровић РАДНА СВЕСКА 6
4 НОВИ ЛОГОС Ben Wetz, Diana Rye, Katarina Gormley ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  „English Plus 2 Student’s book”, eнглески језик за шести разред основне школе, уџбеник
5  „English Plus 2 Workbook”, енглески језик за шести разред основне школе, радна свеска
6 KLETT Ђорђо Мота, Елжбијета Кулак Кемписти, Дагмар Глик НЕМАЧКИ ЈЕЗИК Maximal 2, уџбеник
7 Maximal 2, радна свеска
8 KLETT Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић МАТЕМАТИКА „Математика 6”, уџбеник за шести разред основне школе
9 Бранислав Поповић, Марија Станић, Сања Милојевић, Ненад Вуловић  „Математика 6”, збирка задатака са решењима за шести разред основне школе
10 ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО Данијела Ћирковић ИСТОРИЈА  „Историја 6”, уџбеник историје за шести разред основне школе
11 САЗНАЊЕ Мићо M. Митровић ФИЗИКА Физика 6, уџбеник за 6. разред основне школе
12 Практикум Физика 6, збирка задатака и експерименталних вежби за 6. разред основне школе
13 БИГЗ школство Игор Лешчешен, Наташа Басарић ГЕОГРАФИЈА ГЕОГРАФИЈА – уџбеник за шести разред основне школе
14 БИГЗ школство Дејан Бошковић БИОЛОГИЈА Биологија 6, уџбеник
15 Биологија 6, радна свеска
16 ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО Јасмина Чолић, Маријана Савов Стојановић МУЗИЧКА КУЛТУРА Музичка култура 6, уџбеник за пети разред основне школе; уџбеник у електронском облику; ћирилица
17 БИГЗ школство Миливоје Мишко Павловић ЛИКОВНА КУЛТУРА ЛИКОВНА КУЛТУРА – уџбеник за шести разред основне школе
18 ЕДУКА  Зоран Д. Лапчевић ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА Техника и технологија 6, уџбеник за пети разред основне школе; уџбеник у електронском облику; ћирилица
19  Зоран Д. Лапчевић TЕХНИКА 6 материјали за конструтивно обликовање
20 ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО Милош Папић, Далибор Чукљевић ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО Информатика и рачунарство 6, уџбеник за пети разред основне школе; уџбеник у електронском облику; ћирилица
Седми разред
Ред.бр. Издавач Аутор Предмет Назив уџбеника
1 ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО Александар Јерков, Анђелка Петровић, Катарина Колаковић СРПСКИ ЈЕЗИК ЧИТАНКА 7
2 Данијела Милићевић, Сунчица Ракоњац Николов ГРАМАТИКА7
3 Данијела Милићевић, Сунчица Ракоњац Николов, Катарина Колаковић, Анђелка Петровић РАДНА СВЕСКА7
4 НОВИ ЛОГОС Ben Wetz,Diana Rye,Katarina Gormley ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК „English Plus 3 Student’s book”, енглески језик за седми разред основне школе, уџбеник
5 English Plus 3 Workbook, Енглески језик за 7. разред основне школе, радна свеска
6 KLETT Ђорђо Мота, Елжбијета Крулак Кемписти, Дагмар Глик, Клаудија Брас НЕМАЧКИ ЈЕЗИК MAXIMAL3 немачки језик за седми разред основне школе, уџбеник за трећу годину учења
7 Јулијана Катарина Вебер Лидија Шобер,Сандра Хоман  MAXIMAL 3 немачки језик за седми разред основне школе, РАДНА СВЕСКАза трећу годину учења
8 КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР Мирјана Стојисављевић Радовановић,Љиљана Вуковић, Зорица Јончић МАТЕМАТИКА Математика 7 – Уџбеник за 7. разред основне школе
9 Мирјана Стојисављевић Радовановић,Љиљана Вуковић, Зорица Јончић Математика 7 – Збирка задатака са решењима за 7. разред основне школе
10 ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО Весна Димитријевић ИСТОРИЈА  „Историја 7”, уџбеник историје за седми разред основне школе
11 САЗНАЊЕ  Мићо М. Митровић ФИЗИКА Физика 7, уџбеник за 7. разред основне школе
12 Практикум Физика 7, збирка задатака и експерименталних вежби за 7. разред основне школе
13 ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО Маја Шумар Ристовић ХЕМИЈА ХЕМИЈА 7- уџбеник за седми разред основне школе
14 ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ ХЕМИЈЕ7 СА ЛАБОРАТОРИЈСКИМ ВЕЖБАМА – за седми разред основне школе
15 БИГЗ школство Игор Лешчешен, Наташа Басарић, Слободан Зрнић ГЕОГРАФИЈА ГЕОГРАФИЈА – уџбеник за седми разред основне школе
16 ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Група аутора ГЕОГРАФИЈА Нема карта Ваневропски континенти-
17 БИГЗ школство Дејан Бошковић БИОЛОГИЈА БИОЛОГИЈА 7
18 РАДНА СВЕСКА ЗА БИОЛОГИЈУ – за седми разред основне школе
19 ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО Јасмина Чолић, Маријана Савов Стојановић МУЗИЧКА КУЛТУРА Музичка култура 7, уџбеник за пети разред основне школе; уџбеник у електронском облику; ћирилица
20 БИГЗ школство Миливој Мишко Павловић ЛИКОВНА КУЛТУРА ЛИКОВНА КУЛТУРА 7 – уџбеник за седми разред основне школе
21 ЕДУКА Зоран Д. Лапчевић ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА Техника и технологија 7, уџбеник за пети разред основне школе; уџбеник у електронском облику; ћирилица
22 Зоран Д. Лапчевић ТЕХНИКА 7 материјали за конструтивно обликовање
23 ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО Милош Папић, Далибор Чукљевић ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО Информатика и рачунарство 7, уџбеник за пети разред основне школе; уџбеник у електронском облику; ћирилица
Осми разред
Ред.бр. Издавач Аутор Предмет Назив уџбеника
1 „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО”
Александар Јерков, Анђелка Петровић, Катарина Колаковић СРПСКИ ЈЕЗИК  ЧИТАНКА 8 за осми разред основне школе
2 Данијела Милићевић, Сунчица Ракоњац Николов  ГРАМАТИКА 8 за осми разред основне школе
3 Данијела Милићевић, Сунчица Ракоњац Николов, Катарина Колаковић, Анђелка Петровић Радна  свеска 8
4 „НОВИ ЛОГОС” Ben Wetz,
Diana Rye,Katarina Gormley
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  „English Plus 4 SEKOND Edition, енглески језик за осми разред основне школе, уџбеник
5  „English Plus 4 ”, енглески језик за осми разред основне школе, радна свеска
6 „KLETT” Ђорђо Мота, Елжбијета Крулак Кемписти,Дагмар Глик,
Клаудија Брас
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК MAXIMAL4 немачки језик за осми разред основне школе, уџбеник за четврту годину учења
7  MAXIMAL 4 немачки језик за осми разред основне школе, РАДНА СВЕСКАза четврту годину учења
8 „КРЕАТИВНИ
ЦЕНТАР”
Мирјана Стојисављевић Радовановић,Љиљана Вуковић, Зорица Јончић МАТЕМАТИКА МАТЕМАТИКА 8 УЏБЕНИК
9 Мирјана Стојисављевић Радовановић,Љиљана Вуковић, Зорица Јончић МАТЕМАТИКА 8  ЗБИРКa ЗАДАТАКА ЗА ОСМИ РАЗРЕД
10 „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО”
Весна Димитријевић ИСТОРИЈА  „Историја 8”, уџбеник историје за осми разред основне школе са са одабраним историјскимм изворима
11 „САЗНАЊЕ” Мићо М. Митровић ФИЗИКА  Физика 8, уџбеник за 8. разред основне школе
12  Практикум Физика 8, збирка задатака и експерименталних вежби за 8. разред основне школе
13 “ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО”
Mаја Шумар Ристовић ХЕМИЈА Хемија за 8. разред основне школе
14  Лабораторијске вежбе са задацима из хемије за 8. разред основне школе
15 „БИГЗ школство” Марко Милошевић ГЕОГРАФИЈА ГЕОГРАФИЈА 8 – уџбеник за осми разред основне школе
16 ИНТЕРСИСТЕМ Група аутора Нема карта – СРБИЈЕ
17 „БИГЗ школство” Дејан Бошковић БИОЛОГИЈА БИОЛОГИЈА 8 – уџбеник за осми разред основне школе
18 РАДНА СВЕСКА ЗА БИОЛОГИЈУ – за осми разред основне школе
19 “ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО”
Катарина Трифуновић ЛИКОВНА КУЛТУРА ЛИКОВНА КУЛТУРА8- уџбеник за осми разред основне школе
20 „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО”
Јасмина Чолић, Александра Хаџи-Ђорђевић МУЗИЧКА КУЛТУРА Музичка култура 8, уџбеник за пети разред основне школе; уџбеник у електронском облику; ћирилица
21 „ЕДУКА”  Зоран Д. Лапчевић ТЕХНИКА 8 Техника и технологија 8, уџбеник за пети разред основне школе; уџбеник у електронском облику; ћирилица
22  Зоран Д. Лапчевић ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА материјали за конструтивно обликовање
23 “ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО”
Милош Папић,
Далибор Чукљевић
 ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО Информатика и рачунарство 8, уџбеник за пети разред основне школе; уџбеник у електронском облику; ћирилица