Професори разредне наставе:
1. Царевић Светлана - наставник разредне наставе
2. Тописировић Бранкица професор разредне наставе
3. Степановић Ивана - професор разредне наставе
4. Мартиновић Наташа - професор разредне наставе
5. Кнежевић Србислава - наставник разредне наставе
6. Нововић Снежана - професор разредне наставе
7. Ковачевић Марина - професор разредне наставе
8. Халиловић Ирена - професор разредне наставе
9. Милановић Иван - професор разредне наставе
10. Лазић Слободанка - наставник разредне наставе
11. Јанковић Татјана - наставник разредне наставе
12. Гајица-Љуботина Драгица - професор разредне наставе
13. Нинковић Татјана - професор разредне наставе
14. Блажевић Весна - професор разредне наставе
15. Бекић-Милисављевић Љиљана- професор разредне наставе
16. Минић Марија- професор разредне наставе
17. Богдановић Марија - професор разредне наставе
18. Планић Зорица- професор разредне наставе
19. Ђорђевић Горица- професор разредне наставе
20. Радуловић Драгана - професор разредне наставе
 
Професори разредне наставе - боравак:
1. Радуловић Драгана - професор разредне наставе
2. Богдановић Марија - професор разредне наставе
3. Нововић Снежана - професор разредне наставе
4. Царевић Светлана - наставник разредне наставе
 
ПРОФЕСОРИ У НАСТАВИ

Српски језик:
1. Лабовић Зорица - професор српског језика и књижевности
2. Зорић Александра- професор српског језика и књижевности
3. Ђорђевић Марија - професор српског језика и књижевности
4. Анђелковић Радослав - професор српског језика и књижевности
5. Петровић Сара - професор српског језика и књижевности
 
Математика:
6. Миленковић Анка - професор математике
7. Васић Татјана- професор математике
8. Анђић Жељко - професор математике
 
Енглески језик:
9. Миљковић Ирена- професор енглеског језика
10. Бејатовић Марија- професор енглеског језика
11. Драговић Јелена - професор енглеског језикаа
 
Немачки језик:
12. Вуксановић Драгана- професор немачког језика
13. Анђелковић Ивана- професор немачког језика

Историја:
14. Крстић Александар- професор историје
15. Петровић Сања- професор историје

Географија:
16. Илић Миљан- професор географије
17. Ристевски Никола- професор географије

Биологија:
18. Јовичић Весна- професор биологије
19. – Стаменковић Немања - професор биологије

Хемија:
20. Златковић Љиљана- професор хемије

Физика:
21. Јојић Нада- професор физике

Техника и технологија:
21 . Стаменковић Игор- професор технике и технологије
22 . Марјановић Валентина - професор технике и технологије
 
Физичко васпитање:
21 . Герзина Бојан - професор физичког васпитања
22 . Савовић Иван - професор физичког васпитања
23. Љиљанић Ивана - професор физичког васпитања
 
Муичка култура:
21 . Игњатовић Радојка- професор музичке културе
22 . Шкрњуг Јелена - професор музичке културе
23.Анђелковић- Коматина Милица- професор музичке културе
 
Ликовна култура:
24 . Антић Сунчица- професор ликовне културе

Информатика и рачунарство:
25. Радомировић Стефан- професор информатике и рачунарства
 
Грађанско васпитање:
26 . Гавриловић Валентина
27 . Анђелковић Ивана
28. Илић Миљан

Верска настава:
29 . Грујић Небојша

Стручни сарадници:
Китановски Марија- логопед
Мијајловић Слађана- педагог
Стевић Тијана- психолог
Мандић Јелена, професор српске књижевности и језика – библиотекар

Правна служба, секретар школе:
Симић Слађана- секретар школе, дипломирани правник

Рачуноводство:
Драговић Маја- шеф рачуноводства , дипломирани економиста
Мусић – Михајловић Снежана - административно финан. радник
 
Техничко особље и домар школе:
Кићовић Миодраг - домар
Опачић Сања- техничко особље 
Стошић Слађана – техничко особље
Димовски Слађана – техничко особље
Радић Душица - техничко особље
Миловановић Слађана- техничко особље
Комазец Далиборка- техничко особље
Јовановић Слађана- техничко особље
Илић Денка- техничко особље
Здравковић Славица- техничко особље

Директор школе:
Др Мојашевић Томица - доктор наука српског језика
 
Помоћник директора школе:
Мр Анђић Жељко - мастер професор математике и информатике