Жалбе

18.06.2017.

Пријем и решавање жалби ученика на резултате завршног испита у основним школама: понедељак 19.6. од 8 до 16h (родитељ или старатељ подноси жалбу).