Семинари

09.06.2011.

     Два викенда наставници партнерских школа  присуствовали су  семинарима: „Ђачки парламент“ и „ Медијација“.

     На семинару  „Ђачки парламент“ су се обучавали како да оснаже ученике у изграђивању сопственог мишљења, као и у доношењу  колективних одлука које доприносе побољшању атмосфере и живота у школи. Зашто је битно да ученици буду укључени у процес одлучивања кроз ђачки парламент? Зато што они најбоље разумеју своје потребе и на овај наши јачају самопoуздање и постају одговорне личности.
     Медијација  или посредовање у конфликтима је добровољан процес  чији је  циљ придобијање двеју сукобљених страна да разговарају о чињеницама и осећањима насталим у сукобу . Крајњи циљ је помагање у покушају да пронађу решење мирним путем, а које је прихватљиво за обе стране. Основно начело медијације је : ЗАДОВОЉИМО ПОТРЕБЕ СВИХ СТРАНА!