ЈНМВ 1/18

30.01.2018.

Јавна набавка услуге испоруке готових јела у продужени боравак у 2018. години

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација