Јавна набавка услуге испоруке готових јела у продужени боравак у 2017. години

03.01.2017.

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ИСПОРУКЕ ГОТОВИХ ЈЕЛА У ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК У 2017. ГОДИНИ -ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (број ЈН 3/2016)

Позив

Конкурсна документација