Јована Јовановић
Директор
avatar-male-2
Јован Јовановић
ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРA
Јована Јовановић
СЕКРЕТАР
Јована Јовановић
ПСИХОЛОГ
avatar-male-2
Јован Јовановић
ПЕДАГОГ
Јована Јовановић
ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА
Јована Јовановић
ФИНАНСИЈСКО-АДМИНИСТРАТИВНИ
САРАДНИК

Школски одбор

avatar-male-2
Јована Јовановић
ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА
Јована Јовановић
Јована Јовановић
avatar-male-2
Јован Јовановић
avatar-male-2
Јован Јовановић
Јована Јовановић
avatar-male-2
Јован Јовановић
Јована Јовановић