Родитељски састанци – VIII разред

31.05.2017.

VIII1 – петак 2.VI 2017. у 19.30

VIII2 – четвртак 1.VI 2017. у 18h

VIII3 – понедељак 5.VI 2017. у 18h

VIII4 – четвртак 1.VI 2017. у 19.15